sebet.az onlayn maqazin

Berberlik

Elan nömrəsi: 401167

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 130 Azn

Bərbərlik kursu haqqında məlumat:
● Kişi saç ustası kursu 5 -6 aylıq kursdur.
● Həftədə 2 dəfə 1,5 saat keçirilir.
● Ə linizdəki işdən asılı olaraq dərs saatı 3-4 saata kimi uza na bilər. Bunun üçün əlavə ödəniş tələb olunmur.
● Ayliq ö d ən iş 130 Azn-dir.
Dərslər praktik formada insanlar üz ə ri ndə canlı keçirilir. Dərs həm müəllim, həm də tələbə t ə rə fin dən tətbiq olunur, yəni digər kurslardan fərqli ol a ra q, tələ bə yalnız müşahidəçi olmur, həm də özü bu sada l an anl arı tətb iq edir.
● İlk dərs sınaq dərsidir, işti r ak ed ib d ərs in key fiy yətinə baxa bilərsiniz. Dərs si z i qa ne e tməsə , öd əniş et mədə n çıxıb gedə bilərsiniz . D ər s s izi q ane et sə, k eçirilən dərs 1-ci dərsiniz k i m i h esa ba a lınaca q.
● S onda 5 aya ser tifik at, 6 a ya d iplo m ve rilir .

Bə rbərlik kursun un proqra mına a i ddi r:
● Maşı nka və qayçı i lə saç k əsimlər i
● Naxış la rın v uru lması

● Qar a maska
● Lipuçka
● Üz v ə saqq al q ı rxı lması və formaya verilməsi öyrədilir .
● Öy rə nm əyini zə 10 0 % təmi nat ver ilir.

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
  Paylaş  
Tarix: 01.09.2021