Əczaçılıq (Farmakologiya )kursu

Elan nömrəsi: 396766

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 80 Azn

Əczaçılıq (Farmakologiya) kursu haqqında məlumat:
Dərslər həftədə 2 dəfə, 1 saat (60 dəqiqə) olmaqla fərdi şəkildə keç irilir.
●Kursun müddəti 8 aydır.
●Son 2 ayda tələbələr tə d ris mərkəzinə gəlməklə yanaşı, ödənişsiz olaraq apteklərd ə t əcrübə keçməyə göndərilir.
●Dərsin keyfiyyətinə tam tə m i nat verilir.
●Sonda diplom verilir.
●Aylıq ödəniş 80 A zn -d ir.

Kursun proqramı:
Dərmanların farmakodinamik as ı - də rman ların orqanizmə göstərdiyi farmakoloji təsir i , d ərm anla rın f armakinetikası - dərmanların qana soru l ma sı, orqa nizmd ə topl anması, paylanması, metabolizmi, xa ric olu nması , dərm anların farmakoterapiyası - dərmanl a rın do zası, göstə rdiyi t əsir, i stifadə olunması qayda l ar ı, orqa nizmə yeridi lmə yoll arı, haz ırlanması, resep tl əri n o xunma sı, x əstəyə d ərmanın i stifadə q aydası h aqq ında məl umat v erilmə si.

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
  Paylaş  
Tarix: 21.05.2021