Elektrik mühərrikli "Üçtəkərli Velosiped DW101"

Elan nömrəsi: 518289

Elanın növü Müxtəlif elanlar

Qiyməti 1 710 Azn

Üçtəkərli Ranger elektrik velosipedi əsasən yaşlı insanlar a rasında məşhurluq qazanmışdır. Bu elektrik velosiped bazar v ə ya kənd evlərinə gedən zaman yüngül çəkili yükləri daşım ağ a imkan verir ki, bu da ictimai nəqliyyatdan asılı olmaq d an xilas edir. Üçtəkərli velosipedin üstün cəhətləri mənf i c əhə tlər ilə müqayisədə daha çoxdur. Əsas çatışmayan cəh ə t o lara q lift daxilinə yerləşdirə bilməmək imkanı qeyd o lu nur. Üçtə kərli velosipedi idarə etmək və dayanacaqda sax lam aq a sandır . Xırda yüklərin daşınması üçün istifadə olu nan səbət arxa h issədə yerləşir və velosipedin idarə edilmə sind ə man eçilik t örətmir, əksinə onun sabit hərəkətini tə min e dir. A rtıq çəki ilə əziyyət çəkən və tarazılıq saxlam a prob lemi ol an velosi pedçilər bu velosipedləri sabit bal ansda s axlama f ormasına g örə, uyğun vəzndə hərəkət edə bi lmə, ele ktrik müh ərrikini iş ə sala bilmə, istənilən zaman evə raha t çatmağı təmin edə bi lmə imkanlarına görə sevirl ər. Eləcə də artritd ən əziyyət çə kənlər bu elektrik velosi pedləri is tənilən vax t elektrik müh ərrikini işə salıb rah atlıqla evə çatma imkan ına görədə sevi rlər. DW101 Daywins modeli çini n Changzhou D aywins E-Bike Ma nufacturing Co., Ltd. şirkəti tərəfindən is tehsal olunur.

Ölkə Çin
İsteh salçı Daywin s E-Bike
EL EKTRİK QİDA MƏNBƏY İ:
Batareya 36 V10AH Litium ( cıxarılıb taxılan)
Mühərrik alüminiumlu 350W (ön çarxıda) fırçasız to plumu
Nizamlayıcı PAS pedal sistem in 1:1 köməkç isi
Sürət ləndirici LED (işıq saçan-diod) dis pley və sürət rejimin sta ndart çevricisi (3 vallı SG-3C41 S HIMANO Nexus)

Doldurma q urğusu tam avtomati k (doldurul ma vaxtı 4-6 saat )
ASMA SİS TEMİ:
Əyləc sistem i ön/arxa: alüminium V-əyləc i / ikiqat disk əyləci
MƏHSULD ARLIĞI:
Maksimal sürəti 20 km/s.
M aksimal məsafəsi 45-50 km
Yükgö türmə qabiliyyəti 2 00 kq
ŞASSİ:
Şinlər ön: 24 x1.75, arxa : 20x1.75
ÖLÇÜLƏRİ:
Öl çüləri (Uz,Eni,Hün.) 73 0x310x380 mm
Tam kütləsi 39 kq

Elan yerləşdirən
Ismailov Assad
Bakı şəhəri
(070) 8744397
(012) 5640751
Baxılıb: 763 , Tarix: 18.07.2020

f Paylaş


Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.