İngilis dili kursu

Elan nömrəsi: 394662

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 70 Azn

İngilis dili kursu haqqında məlumat:
● Dərslər həftədə 3 də fə olmaqla 1,5 saat (90 dəqiqə) keçirilir.
● Dərs müddətin d ə qrammatikanın əsasları və azərbaycan dilindən ingilis d i li nə cümlə tərcüməsi, sərbəst danışmaq, düzgün yazmaq və tə ləf füz etmək, aksentin inkişafı, dinləmə qabiliyyətinin ink işaf ı, tələbələrarası dialoqlar, film saatı, musiqi sa a tı, inter aktiv oyunlar və s. öyrədilir
● Qrammatika, lü ğ ət və çalışm alar kurs tərəfindən ödənişsiz olaraq təqdim ol un ur.

●Hər d ərs tələbənin olduğu səviyyəyə uyğun sə s di nl əməsinə zaman a yrılır, tələbənin dinləmə qabiliyyə t i yük sək səviyy ədə inkiş af etdirilir.
● Dərslər səviyy əl ə r üzr ə a parılır. 6 səviyyə var. Hər bir səviyyənin mü kəm mə l öyrə nilm əsi üçün 1,5- 2 ay nəzərə tutulur (Tələbə nin şəx si keyf iyyət lərindən aslı olar aq).
● 3 aya orta səvi yyəd ə, 5-6 a ya 70% , 9-12 a y müddətinə tam səviyyədə danı şığa qarantiya verili r.
● Hər hansı bir səviyyəni bi tirmiş tələ bələrə hə min səvi yyəni bit irməsi haqq ında se rtifik at ver ilir , büt ün səviyy ələri biti rmiş tələbəl ə rə dipl om təqd im olunur. Diplom və sertifikat azərbaycan v ə ingili s dillər indədir.
● Dərslər s ırf danışığ ı öyrədə n təc rüb əli pedaq oqlar tərəf indən xüsus i metodla ap arı lır.
● Də r slərin q iyməti:18:00 -dek 4-5 nəf ərlik qrup ş ə klində 70 Azn, fərdi şəkildə 130 Azn, 18:00-da n yalnız fə rdi şəkildə 150 Az n.

● İlk dərs s ınaq dərsidir. 1 dərs iştira k e dib dərsin ke yfiyyətinə bax a bilərsiniz. Dərs s izi qane et məsə, ödəniş e t mədən çıxıb g edə bilərsiniz . Dərs sizi qa n e etsə, keçir ilən dərs 1-ci d ərsiniz kimi h e saba alınac aq.

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
Baxılıb: 743 , Tarix: 17.04.2020

f Paylaş

Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.