sebet.az onlayn maqazin

Qadın saç ustasi kursu

Elan nömrəsi: 401986

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 130 Azn

Qadın saç ustası kursu haqqında məlumat:
● Qadın saç ustası kursu 5-6 aylıq kursdur, həftədə 2 dəfə 1,5 saat (90 dəqiqə ) olmaqla keçirilir.
● Əlinizdə olan işdən asılı olaraq, d ə rslər 3-4 saat davam edə bilər. Bunun üçün əlavə ödəniş t ə lə b olunmur.
●Ay ərzində əlavə dərslər də keçirilə bilə r .

●5 aya sertifikat, 6 aya diplom verilir. Sizə təqdim o lunan sə nədlər beynəlxalqdır
● Kursa müxtəlif növ kəsim l ər , mun cuql u qaynaqlar, mikroqaynaq, tikiş qaynağı, sa ç la rın rəngl ənməs i, ombre, balyaj, refle, gündəlik düzl ə şd irm ə, günlük, ziyaf ət və gəlin saç düzümləri və s nə z ər i v ə pr akt iki bil iklər d axildir.
● Dərslər prakti k ola raq insan üzə rində öy rədilir, yalnız müəllim deyil, tə ləbə özü də r eal o laraq dər si tətbi q edir. Tələbə müə lli min əlin ə baxm ır, öz ü saç üzər ində işlə yir.
● Dərs in k eyfi yyəti nə zəma nət ver ilir.
● Ay lıq ödəniş 130 m anat, ilk dərs s ınaq dər sidir, i ştirak edib dərsin key fi yyəti nə ba xa bilə rsiniz. D ərs sizi qane etməsə, ödəniş e tm ədə n çıxı b gedə b ilərsiniz. Dərs siz i qane etsə, keçi rilən d ərs 1- ci dərsin iz kimi he saba alına caq.
● Kurs u bitir ənləri i şlə təmin edirik.

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
  Paylaş  
Tarix: 07.08.2021