Hepatit b müalicə (Viread 245mg)İrlandia Gilead

Elan nömrəsi: 230840

Elanın növü Şəxsi əşyalar
Sağlamlıq və gözəllik

Qiyməti 130 Azn

1. VIREAD Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
Viread 245 mg film- kaplı tablet, badem şeklinde ve açık mavi renklidir. Tablet l erin bir yüzünde "GILEAD" ve "4331", d iğ er yüzünde ise "300" baskısı bulunur. Viread 24 5 m g film-kaplı tablet, 30 tablet içeren şişelerde tedar ik edil mektedir.

Viread, yetişkinlerde bir hepatit B vi r üsü nün ( HBV) etken olduğu kronik hepatiti tedavi etmek i çi n ku llanıl ır.

Viread, ayrıca 18 yaş üstü yetişkinler de İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonuna yönelik bir teda vidir.

Hepatit B virüsü (HBV) açısından Viread&# 039; ;la tedavi ed ilmek için HIV enfeksiyonunuzun olması ge rekme z.

Viread, etkin madde tenofovir disoproksil içerir . B u etki n madde, he patit B virüsünü veya HIV ya da her i kisi ni teda vi etmek içi n kullanılan antiviral veya antire trovi ral bir ilaçtır. Teno fovir, genellikle NRTI olarak bi linen bir nükl eotid revers t ranskriptaz inhibitörüdür ve v irüsle rin kendi lerini yeniden üretmesi için esas olan enzi mlerin (hepatit B 'de DNA po limeraz, HIV'de rever s trans kriptaz;) n ormal çalışmasın ı engelleyerek çalışır. HIV 9;de, Viread , HIV enfeksiyonu nu tedavi etmek için he r zama n diğer ilaçl arla kombine halde kullanılmalıdır.

Bu ilaç , HIV enfeksiy onunun çaresi deği ldir. Viread' ı alırke n, yine HIV enf eksiyonu ile ilişki li enfeksiyonla r veya ba şka hastalıklar geliştirebilir.

A yrıca başkala rına da HI V veya HBV bulaş tırabilirsiniz; dolay ısıyla, ba şkalarını e nfekte etmekten k açınmak için önlemler alınması önemlidir.

watsapp/imo +994 55 730 38 14

Elan yerləşdirən
Hepatit b dərmanları
Bakı şəhəri
(055) 7303814
Baxılıb: 3761 , Tarix: 28.08.2020

f Paylaş


Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.