M. Məhəmməd


Bank işi kursları
Bu gün ölkəmizdə 40 yaxın bank fəaliyyət göstərir və bu banklara ən savadlı və ixtisaslı kadrlar tələb olunur. Universitetlərimizdə mövcud ixtisasa yiyələnən tələbələr öz ixtisasına görə işləməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun da əsas səbəbi, bankların və şirkətlərin daha təcrübəli, hazırkı vaxtla ayaqlaşan işçilərə önəm verməsidir. Respublikamızda mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq “PİRAMİDA” Təhsil Mərkəzi Bank işi mövzusunda kurslar təşkil edir. Kurslar respublikamızın aparıcı banklarında işləyən yüksək səviyyəli mütəxəssislər tərəfindən tədris edilir.