"SƏDA" Şirkətlər Qrupu


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.04.2007-ci il tarixli fərmanına əsasən 24.02.2015-ci il tarixdən qeydiyyata alınmış çoxfunksiyalı bir şirkət olaraq fəaliyyət göstərir.
"Səda şirkətlər qrupu"nun icra etdiyi funksiyalardan biri də bu şirkətin struktur bazasında kadrlarla məşğulluq agentliyinin fəaliyyət göstərməsidir.
Kadrlarla məşğulluq agentliyinin əsas vəzifələri vətəndaşlarin işsizlik problemini həll etməkdən ibarətdir.
600 Azn
400 Azn
599 Azn
498 Azn
340 Azn
300 Azn
500 Azn
500 Azn
600 Azn
450 Azn
550 Azn