Dırnaq qaynağı kursu

Elan nömrəsi: 401618

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 200 Azn

Dırnaq qaynağı kursu haqqında məlumat:
DIRNAQ QAYNAĞI KURSU NUN PROQRAMI:
●Dırnaq qaynağı
●Manikür
●Pedikür
●Şellak

●Tipsi
●Gel
●Akril
●Lepka və s

QEYD:
●Kursun mü ddət i 2 aydır.
Dərslər həftədə 2 dəfə 1,5 saat (90 dəqiq ə ) olm aqla keçirilir.
●Əlinizdəki işdən aslı olaraq, də r s saatı 3-4 saata qədər uzana bilər. Bunun üçün əlavə ödə n iş t ələb o lunmur.
●Dərslər praktiki şəkildə insanlar ü z ər in də keçiril ir, yalnız müəllim deyil, tələbə özü də r ea l o lar aq dərsi tə tbiq edir. Tələbə müəllimin əlinə b ax mır , öz ü dı rna q üzərind ə keçdiyi işləyir.
●Aylıq ö d əni ş 20 0 Azn - di r.İl k dərs sın aq dərsidir, iştirak e di b də rsin keyfi yyətin ə bax a bilərsini z. Dərs sizi q an e e tməsə , ödə niş et mədən ç ıxıb g edə bilərsin iz. Də rs sizi qane etsə, keçiril ən dərs 1-ci də rsiniz kimi h esa ba alın acaq.

●Öyrə nməyiniz ə və dər sin keyf iyyətinə t am t əm inat veri lir.
● Sonda &q uot;Beynə lxalq Dip l om& quot; veril ir.
●Dipl om azərbaycan və ingilis dil lərind ə yazı lır, xaric də də ke çərlidir.
●Ku rsu bitirə n tələbə lər im izi işlə tə min ediri k.

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
  Paylaş  
Tarix: 21.05.2021