sebet.az onlayn maqazin

Rulon pərdələr

Elan nömrəsi: 220106

Elanın növü Xidmətlər
Digər xidmətlər

Qiyməti 21 Azn

Rulon pərdələr.
Pəncərələri düzgün və gözəl bəzəmək üçün nə etməli?
İnteryeri təmir edərkən və ya yeniləyərkən çox va xt bu sualla qarşılaşırıq. Bu gün bazarda bu sahədə təklifl ə r boldur və seçim etmək həqiqətən asan deyil. Klassik jal ü zl ər kimi rulon pərdələr də geniş yayılıb. Bu, bazarda n i sb ətə n yeni məhsuldur, amma orijinal interyer elementi k im i b azar da özünə yer edə bilib. İnteryer dizaynerləri in ter yer dizay nının yaradılması işində rulon pərdələrdən get dikc ə da ha çox istifadə edirlər.
Rulon pərdələr (onla rı r ulon jalüz lər də adlandırırlar) praktikliyi, elitar ev mühi tini və rah atlığı özündə birləşdirir. Onlar nəinki is tənilə n pən cərəyə esteti k görünüş verir, həm də yüksək pr aktikli yi ilə seçili r, istə nilən interyeri bəzəyir və gün əş şüala rından müdafiə ni təmin edir, qiyməti isə heç də yü ksək deyi l.
Ru lon pərdə lər yata q otaqlarında istifadə ü çün olduqc a yarar lı və raha tdır. Ota ğa daxil olan işıq o nlardan keç ir və mü əyyən çalar əldə edir . Gündüz işığının yüngülcə ot ağa süzül məsi içərid ə romantik mühit yarada b ilər.
Uşaq o tağı üçün rulon pərdəl ər almaqla siz həmin ot ağı kifayət qə dər işıqla təmin edə və otağa düşə n işığın m iqdarına nəzarə t edə bilə rsiniz. Üzəri ndə hər hans ı uşaq personajları ol an material lar uşaq otağı üçün əla yar aya r, belə ki, bu, o tağa yaraşıq verər və uşaq da yaxşı əhval -ruhiyyə yaranması na şərait ya radar.
Whatsa pp: (

Elan yerləşdirən
Tayfun
Bakı şəhəri
(055) 8496020
  Paylaş  
Tarix: 11.09.2021